Омбудсманът Диана Ковачева постави отново въпроса за подпомагане на социално уязвими граждани при заплащане на услугите за вода.

Ковачева е изпратила две препоръки - до регионалния министър Петя Аврамова във връзка с качеството и заплащането на водата и до социалния Бисер Петков за подпомагане на лица с ниски доходи при плащане на водоснабдителни услуги.

Омбудсманът подчертава, че цената на водата се повишава непрекъснато, докато доходите на домакинствата намаляват и затова е наложително държавата да подпомогне социално слабите граждани – клиенти на ВиК, като им гарантира достъпа до вода, за да водят нормален и пълноценен живот.

Повод за препоръките са многобройните жалби на граждани срещу лошото качество на водата, в които настояват за намирането на по-справедливо решение при заплащане на услугата, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

"Когато доставяната вода е негодна за питейно-битови цели, е налице неизпълнение на задължение на ВиК оператора, поради което и цената на водата следва да бъде като за вода с непитейни качества", пише доц. Ковачева до регионалния министър.

Омбудсманът настоява за изготвянето на ясна процедура, при която да се констатира в бърз срок лошото качество на водата за питейно-битови нужди и да се направи корекция на заплащаната цена.

Тя обръща внимание, че няма реални последствия след общественото обсъждане на Проекта на Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

"Гражданите очакваха нова Наредба да регламентира и по-справедлив начин за разпределението на разход вода "общо потребление" в сгради-етажна собственост", пише още омбудсманът до министър Аврамова.