Няма да подкрепим новата транспортна схема и ще поискаме отлагане за допълнително обсъждане и доработване. Това казаха общинските съветници от БСП Александър Неделчев, Пламен Рашев и Никола Михайлов на пресконференция вчера. На нея те очертаха няколко проблема и поставиха въпроси, чиито отговори не са успели да получат при обсъждането на предложението по време на комисиите. 
Една от критиките им е, че не е представена информация за линиите, по които има по-ранни и по-късни часове на тръгване, което е една от основните цели. Не е приложено разписанието, което пък е един от трите компонента на схемата. 
Съветниците посочиха също, че от години хората от Хотанца, Басарбово и Долапите настояват да има транспорт с късен час на тръгване от Русе, който да е към 22 часа за работещите втора смяна. Този проблем обаче не е решен с новата транспортна схема и в тази връзка те попитаха защо не са проведени срещи по населените места и кварталите. В предложената транспортна схема не става ясно още дали ще има прекачвания и как ще се таксува това, посочи Неделчев. 
Друг проблем, на който съветниците обърнаха внимание, бяха недостатъчните спирки за някои линии. Те дадоха за пример линията от Басарбово, която спира на Математическата гимназия и след това чак на Олимпа, но няма спирка на "Кауфланд" и "Практикер". Те коментираха също, че тоталната преномерация на линиите ще доведе до пълно объркване на гражданите, особено през първите седмици. 
Съветниците отбелязаха още, че проведеното социологическо проучване не е публикувано никъде и не е ясно какви са били въпросите и отговорите в него, каква е извадката. Не е ясно също с колко души са проведени дълбочинните интервюта, колко е било заплатено, а също и как са уведомени и събрани фокус групите. Общинските съветници попитаха също защо няма приложен протокол от общественото обсъждане, както и дали е нормално в един ден да се проведат дискусии с неправителствените организации, фирмите и гражданите. 
На комисии ни беше обяснено, че разписанията ще се приемат допълнително, а самата транспортна схема спешно трябва да се приеме, тъй като е важна за кандидатстването по проектите за нови превозни средства, казаха още Неделчев, Рашев и Михайлов.   
Те посочиха, че тази транспортна схема ще остане в наследство на следващия кмет и общински съвет. Съветниците предложиха директорът на общинското транспортно дружество да се срещне с всички кандидати за кметове, за да ги запознае с проблемите на градския транспорт.