В навечерието на новата учебна година, която започва на 16 септември, в понеделник, разговаряме с началника на Регионалното управление на образованието в Русе Росица Георгиева.

- Как посрещате новата учебна година, госпожо Георгиева? 
- С надежда. С надежда тя да бъде спорна и успешна както за преподавателите и ръководителите на учебните заведения, така и за децата, всяко от които преодолява определени препятствия и постига нови знания и умения, като така преминава на нов етап в развитието си. Разбира се, главната ми надежда е да успеем да осъществим основните приоритети и политики на Министерството на образованието и науката. Сред тях са модернизирането на образователната система, по-активното навлизане на информационните технологии, повишаването на дисциплината в училище, тъй като тя е извънредно важна за ръста на успеваемостта. Наред с всичко това трябва да префокусираме работата в училище от воденето на документация към постигането на реални и задълбочени резултати, тоест,
да излезем от бюрократичния коловоз и да се съсредоточим върху нивото на преподаване и усвояване
на знания от учениците. Но заедно с това усилията ни ще бъдат насочени и към подобряването на връзката между родителската общност и учителите, без която винаги нещо няма да достига на цялостната подготовка и възпитание на децата.   
Сред акцентите е и включването в образователния процес и на децата от уязвимите групи, за родителите на които образованието не е ценност. При това тези деца трябва да посещават училище не спорадично, а постоянно - защото горчивата истина е, че има вече трето-четвърто поколение неграмотни. Това е задача, за справянето с която разчитаме най-вече на умението на учителите да покажат на тези деца, че училището е привлекателно място и че то ще им помогне в бъдеще. 
- Всичко това няма ли да натовари допълнително учителите с нови ангажименти? 
- В известна степен - да, може и така да се нарече. Но истината е, че в последните години образователната система много се промени. И образът на онзи учител, който влиза, "изпява" си урока и излиза от класната стая, вече не само че не е актуален, но може да се каже, че е анахронизъм. Вярно е, че образователната система е консервативна - иначе казано, стабилна, но това, разбира се, не означава, че тя е застинала във времето. Напротив.
Днес от учителя се иска не просто да си подготви урока, но и да го направи интересен, ефектен
въздействащ, да търси различни методи да включи в урока дори и деца, на които темата не им е интересна. В същото време училищата имат свободата - и грижата! - да подемат инициативи, които да разнообразят образователния процес и да го направят активен. Идеята на министерството и на министър Красимир Вълчев е инициативността да идва от самото училище, не отгоре, а енергията на тези, които са пряко и всекидневно ангажирани в самия процес, да поражда така необходимата креативност. Един друг акцент е и споделянето на добрите практики. Вече е установено, че тъкмо споделянето, обмяната на позитивния опит от практиката, има значително по-голям ефект, отколкото различните видове обучения и курсове, толкова популярни в последните години. Впрочем
в момента се работи по статута на първия национален конкурс за учители "Новатори в образованието"
Той ще поощрява учителите, които правят децата по-добри, които вдъхновяват и мотивират учениците. 
- Това отново връща нашия разговор към учителите и тяхната конкретна роля. А има ли достатъчно учители в Русенска област, госпожо Георгиева? Неотдавна беше съобщено, че дефицитът в това отношение в София, Пловдив и Варна е повече от осезаем? 
- Знаете ли, в Русе не можем да изразим сериозни притеснения в това отношение. Обявените свободни места за учители преди месец бяха около 130, към днешна дата те са 37. Но и интересът към тези обяви е сериозен, така че мисля, че нямаме поводи за притеснение. Притеснително е друго: че от всички учители в Русенска област младите преподаватели са едва 5 процента! Иска ми се и ние в Русе да помислим върху възможността училищата да мотивират и да подкрепят свои ученици от горния курс, които да запишат педагогически специалности, а след дипломирането да се върнат да работят като учители там, където самите те са учили. 
Друг е въпросът, че в града и региона има място и един тъжен парадокс: липсващите учители не са толкова много, както е в други големи градове, тъй като при нас е голяма... липсата на деца! И аз неведнъж съм споделяла тревогата си от това. Да припомня, че само записването на първокласниците в Русе извади наяве стряскащия факт, че
близо една трета от децата, родени през 2012 година, не са в града
и няма да тръгнат на училище в нашите училища... 
- Колко общо са учениците, за които в понеделник започва новата учебна година? 
- В цялата област това са 19 327 деца - от 127-те в подготвителните групи до дванайсетокласниците, които приключват обучението си. 
- В колко училища започва новата учебна година? 
- В 70 училища, в 39 детски градини и в 6 центъра за личностно развитие - 5 в Русе и 1 в Две могили. Началните училища са 4, по две в Русе и Бяла, основните - 16. Имаме 12 средни училища, 11 професионални гимназии и 3 профилирани, от които едната е частна. Към този списък трябва да добавим и трите училища с по-специален статут: Националното училище по изкуствата с неговите 533 ученици, Спортното с 222 деца и Духовното, в което учат 28 ученици. 
- Кои са най-многолюдните училища и къде децата са най-малко? 
- Най-много записани ученици има в русенското средно училище "Васил Левски" - 1537, следват СУ за европейски езици - 1331, СУ с преподаване на немски език - 1089, "Христо Ботев" - 1017. Естествено е училищата в малките населени места да са с най-малко по брой ученици.
По-тревожно е обаче, че в кварталните училища намалява бройката на записаните
Демографската ситуация се отразява най-сериозно върху тях - това изпразва училищата в кварталите на града. Иска ми се да уверя родителите, че точно в тези учебни заведения работят изключително добри учители - а за детето в най-ранна възраст най-важното е училището му да е близо до дома и учителят му да е добър. И ето, в тази посока също имаме още върху какво да работим - за да убедим майките и бащите, че не е нужно да правят усилия да запишат първокласниците си в "марково" училище. А да припомням ли, че много често в едно "обикновено" училище на всяко дете се обръща повече внимание? 
- А как ще се справят "многолюдните" училища с предстоящото преминаване на едносменен учебен режим? И докога трябва да стане това?
- До пет години всички училища в страната трябва да преминат на едносменен режим. При нас най-бавно ще стане в Европейското и "Васил Левски". Но
няма как това да се осъществи без намаляването на приема в отделни учебни заведения
Фактически безспорният аргумент за това е най-вече спадът на броя деца в Русе. 
- Това вероятно ще доведе до нови драматични моменти в приема. Впрочем, има ли моменти за вас, когато срещате неразбиране? Какво правите, за да убедите опонентите си? 
- Най-лесно се разбират и приемат популярните мерки. Когато обаче идва ред на непопулярните, става сложно. Тогава наистина са необходими солидни аргументи, за да бъдат убедени хората отсреща. При нас предизвикателствата от такъв род са огромни. Защото ние, които работим в сферата на образованието, работим фактически с бъдещето. Продуктът, който подготвят кадрите в образователната система, се ползва от цялото общество. Ние сме свързващото звено между всички останали - и затова компромис в образованието е недопустим. Всеки компромис в нашата област след това може да се отрази негативно и дори пагубно. Затова се радвам, че нелесният по принцип проблем с
приема на седмокласници в професионалните гимназии при нас тази година не предизвика драми
Напротив. Приемът е успешен, а няколкото нови специалности са, надявам се, начало на добра тенденция на взаимодействие между  нуждите на местния бизнес и възможностите за квалифицирана подготовка в средните училища. 
- Кои са новите специалности през тази учебна година? 
- Новите са четири: полиграфия в ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак", икономическа информатика в ПГ по икономика и управление "Елиас Канети" и две в ПГ по промишлени технологии "Атанас Буров": промишлена естетика и дизайн и металообработващи машини. Имаме и две специалности, които са съществували, но от дълги години не е обявяван прием за тях. Това са "Компютърно проектиране и десениране на тъкани, площи и изделия" в ПГ по облекло "Недка Иван Лазарова" и "Транспортно строителство" в ПГ по строителство, архитектура и градоустройство "Пеньо Пенев". 
- Какво наложи отварянето наново на тези специалности? 
- Нуждата от такива кадри. И трябва да подчертая, че тепърва ще мислим в тази посока, също в светлината на това, че промишлеността в Русе се нуждае силно от определени специалисти.
Вероятно догодина ще направим прием в една химическа паралелка - в ПГ по транспорт
която стана приемник на сградата на бившия Техникум по индустриална химия, а също и за паралелка, която да подготвя млади специалисти за железопътния транспорт. 
- Какви са вашите пожелания за новата учебна година? 
- Пожелавам на всички да са здрави. И като благодаря на директорите и учителите за техните ежедневни усилия, които полагат, им пожелавам да продължат да работят все така с ентусиазъм и всеотдайност, да не допускат умора или моменти на отчаяние, а да помнят, че трудът им е благороден и винаги среща отплата. На родителите пожелавам да бъдат до нас, да споделяме и да се подкрепяме взаимно. А на децата желая една интересна, смислена, пълна с нови красиви преживявания и открития година - една незабравима и успешна 2019-2020 година!