Метална ограда, извадена заради асфалтирането на тротоар по улица "Стефан Стамболов", стои подпряна вече месеци наред до входа на детска градина "Незабравка". Ремонтът отдавна е приключил - жителите на квартала почти са забравили кога майсторите изливаха асфалта, но железният парапет продължава да чака някой да се сети да го постави на предишното му място. Всъщност, за да не забравят напълно, че наскоро тук е имало ремонт, напомня не само металната ограда. Дънерите на дърветата /също традиционно/ са потънали в парчета камъни и засъхнал бетон, а около един от кестените работниците дори не са си направили труда да преценят колко пространство да му оставят - и след изрязването на вече поставения асфалт се е наложило да се прави втори "бордюр" с каквото е останало от материалите.