Една от емблематичните красиви сгради с изглед към Дунава - Музеят на градския бит, по-известна като Къщата на Калиопа, ще бъде ремонтирана, като в момента плановете на общината са на етап инвестиционно предложение. По красивата старинна двуетажна сграда на улица "Фердинанд" 39 е предвидена реставрация и консервация на покрива. Наред с това ще се ремонтират фасадите, ще се реставрират стенописите и ще се направи реконструкция на техническите инсталации. Не се предвиждат промени по отношение на действащата музейна експозиция, нито пък в разпределението и обзавеждането на сградата.
Къщата на Калиопа е един от най-харесваните и посещавани русенски музеи. С планираните мерки по сградата се цели да се подобри състоянието й и да се приведе във вид, който е максимално близък до първообраза. Проектът ще бъде предложен за включване в бюджета и ако бъдат осигурени необходимите средства, ще се пристъпи към неговата реализация. За ремонта по първоначални изчисления са необходими около 256 хиляди лева.