Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на внесеното от новия мажоритарен собственик на "Свинекомплекс Николово" - "Вианд" ЕАД, търгово предложение за закупуване на останалите акции от капитала на дружеството. Регулаторът изисква отстраняване на технически грешки както и допълнителна информация за цената, на която са закупени акции извън регулиран пазар. "Вианд" трябва да предостави и оценка по ликвидационна стойност на "Свинекомплекс Николово", тъй като според КФН тя може да надвишава предложената цена от 0,93 лева за акция.
Както "Утро" писа, "Вианд" вече притежава 97,60% от капитала на "Свинекомплекс Николово" - "Вестпарк Файненшъл Груп" му продаде своите 1 133 243 броя акции на свинекомплекса. Така че ако целта е дружеството да се отпише от публичния регистър и акциите му да не се търгуват на фондовата борса, новият собственик вече има нужния капитал, за да го направи. 
Ако държи да придобие и останалите 2,40% от акциите, така че да притежава 100% от дружеството, "Вианд" ще трябва да продължи с процедурата по отправяне на търгово предложение. Тогава ще може да закупи останалите книжа от дребните акционери на одобрената от финансовия надзор цена, независимо от това дали сегашните им притежатели искат да продават, или не. Тъй като "Вианд" обяви, че ще инвестира значителни средства за възстановяване и разширяване на бизнеса на "Свинекомплекс Николово", има смисъл да придобие и останалите книжа, за да не дели евентуалната бъдеща печалба с дребните акционери, които няма да инвестират нищо.