След като в началото на месеца беше монтирана първата стационарна камера за ТОЛ контрол в областта - край Пейчиново, такива вече се изградени и на още две места. Стационарни контролни точки вчера бяха инсталирани на пътя Русе-Кубрат в участъка на Червена вода и на пътя Русе-Търново на разклона за Обретеник. Заради монтажа движението в районите се осъществяваше в едната лента с пропускателен режим, като участъците бяха сигнализирани с пътни знаци и бе въведено ограничение на скоростта до 50 км/ч. Самите камери са малко по-големи от преброителните камери по пътищата.