Русенският университет „Ангел Кънчев“ получи поредно признание за политиката си на предприемаческо висше училище. Той единствен от Източна Европа е включен в международния консорциум за насърчаване на предприемчивите университети BeyondScale. Тази университетска мрежа ще се финансира от септември по програма „Еразъм+“. 12-те университета, включени в нея, ще действат като центрове за диалог и обмен на иновации и знания. Освен РУ в мрежата BeyondScale влизат ВУЗ-ове и институции от 6 европейски държави: Австрия, Ирландия, Португалия, Холандия, Германия и Испания.