Всеки трети от българите, които планират почивка това лято, ще предпочетат да посетят чужда държава. Малко над половината (54%) ще идат на българското Черноморие, а останалите още не са решили. Гърция и Турция са сред най-предпочитаните дестинации за ваканция зад граница.  За 16% от планиращите пък водеща опция през лятото е почивка в планината.

Това показва проучване на социологическата агенция „Тренд“, реализирано в периода 5-12 юни 2019 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ сред 1008 души на възраст над 18 години.
Като цяло едва 43% от хората в страната могат да си позволят почивка през лятото, показва проучването. Малко над половината (53%) са тези, които не планират почивка, като основната причина, която хората изтъкват да си останат вкъщи, е липсата на финансови възможности.

От демографските разбивки се вижда, че младите и живеещите в столицата хора са мнозинство сред планиращите почивка – близо три четвърти от 18-29-годишните, както и две трети от тези на възраст между 30 и 39 години. Противоположна е тенденцията, която е регистрирана при най-възрастните групи и живеещите в селата, което е обяснимо с по-трудната мобилност, по-ограничените финансови възможности и здравословното им състояние, пише в анализа.

Спрямо образователния статус – живеещите в столицата и тези с висше образование в най-малка степен изтъкват финансовия аргумент като пречка. Приблизително една пета (19%) от българите, които не планират почивка това лято, декларират, че не са почивали лятото вече 5 или 10 години. Същият е делът и на тези, които казват, че не са ходили на почивка през лятото повече от 20 години. Спрямо възрастовите разбивки си личи, че това са в най-голяма степен хората на възраст над 70 години.


За планиращите да ходят в чужбина на почивка това лято най-предпочитано място е Гърция (57%), следвана от Турция с 29%. Близостта на двете ни съседки е едно възможните обяснения, като не е за подценяване и предлагането на икономически изгодни оферти, което засилва интереса на нашите съграждани. Всеки трети от планиращите да почиват в чужбина, посочва, че основната причина са по-добрите ценови оферти, а приблизително всеки четвърти (24%) споделя, че е заради по-качествените туристически услуги.

Сред деклариращите, че планират почивка това лято на българското Черноморие, категоричен фаворит за две трети (66%) е южното ни Черноморие, а за приблизително една пета (19%) това е северната част.
65% от българите, плануващи почивка, декларират, че ще почиват със семейството им. Приблизително една трета (31%), споделят, че ще отидат на почивка това лято с приятели.
Повече от половината българи, които възнамеряват да почиват това лято, споделят, че започват да търсят оферти за настаняване по-малко от 2 месеца преди самата почивка. Едва 16% от българите започват да търсят оферти за настаняване повече от три месеца преди самата почивка, а 19% стартират тази дейност между 2 и 3 месеца предварително.
За малко над една четвърт (28%) „курортът/ самото място“ е водещ критерий при плануване на почивката им. Вторият водещ мотив за избор е цената на нощувките – 20%, а наличието на ол инклузив пакети е водещо за избора при 12% от планиращите. Цената на нощувките е в най-малка степен водеща като мотив за живеещите в София, което е обяснимо с оглед на по-високите доходи в Столицата. 8% от планиращите, споделят, че се водят от това да е „тихо и спокойно“. Спрямо възрастовите категории се отчита, че „тишината и спокойствието“ са водещи критерии най-вече при хората над 60 години.

44% от българите, планиращи да почиват това лято, са на мнение, че през последните години България става по-добро място за летен туризъм, а 17% са на мнение, че става по-лошо място. Малко над една четвърт (26%) от българите, планиращи почивка това лято пък са на мнение, че няма промяна в условията за летен туризъм в България.

42% от българите, планиращи почивка това лято, са на мнение, че българските туристи, в сравнение с чуждестранните, не са еднакво обслужвани и не получават същото качество. 44% са на противоположното мнение и смятат, че са еднакво обслужвани.