Собственици на съсипан от теч апартамент се борят със съд за достъп до съседите отгоре, за да могат да сменят спуканите тръби, след като опитите им да се разберат човешки се разбивали в ледено безразличие.
Вгорчаващата живота история започнала през 2017 година, когато банята на потърпевшите протекла, мазилката се отлепила и стените мухлясали заради спукани вертикални тръби и канала за отходна вода на горния апартамент. Хората поискали да ремонтират щетите за своя сметка, но получили отказ.
Общото събрание на входа препоръчало да бъдат допуснати майстори, но също било отрязано. Не дала резултат и молбата общината да се намеси и да сложи ред. Така се стигнало до съда, където на първа инстанция шокиращо за търпящите течове и мухъл хора, а и за останалите в блока, магистратите решили, че поради неправилни процедурни действия на общото събрание сочените като причина за проблема съседи не са длъжни да допускат бригада в дома си, ако не желаят.
На друго мнение обаче е следващата инстанция, която преценява, че достъпът до проблемния апартамент трябва да бъде осигурен, за да се направи нужният ремонт, който е важен не само за пряко засегнатите, а и за целия вход.
За радост обаче е рано, защото това решение може да се обжалва и случаят, чието решение изглежда очевидно и просто, да се разгледа и от Върховния касационен съд. С други думи, да се проточи още година.