Ликвидацията на бившия завод „Захар-Био“, който от 9 май е в процедура по несъстоятелност, предизвиква сериозно вълнение сред живеещите около някогашната процъфтяваща фабрика. Във вторник обитателите на ведомствени жилища, които плащат наем на все още съществуващата де юре фирма, са били уведомени от синдика Георги Чолаков, че предстои оценка и продажба на имотите им. Очаква се процесът да приключи до края на годината.  

„Захар-Био“ все още е собственик на около 50 апартамента във ведомствените блокчета и общежития, в голяма част от които са настанени бивши работници на предприятието. Преди години фирмата се беше засилила да ги продава, но намеренията не се осъществиха и нещата затихнаха. Сега обаче цялото имущество на „Захар-Био“ трябва да бъде осребрено за покриване на задълженията й и синдикът няма друг избор, освен да им търси купувачи. Квартал „Захарна фабрика“ обаче съвсем не е от най-предпочитаните, така че голямо наддаване едва ли ще има. Никой няма и сметка да гони живеещите в тях преди продажбата и да се лишава от приходите от наем, така че планираните бързи продажби може да се проточат с години. Но обитателите на ведомствените блокчета все пак трябва да вземат някакви решения, за да не живеят с опасността във всеки един момент да бъдат изхвърлени на улицата. 
„Захар-Био“ не работи вече десет години, така че изненадани не би трябвало да има. Някогашната Захарна фабрика бе закупена преди години от „Литекс Комерс“ на ловешкия бизнесмен Гриша Ганчев и до 2008 г. работеше успешно, като правеше по 50 млн. лева продажби и осигуряваше препитание на над 300 души. Бизнесът обаче беше унищожен от наложените квоти за внос на захарна тръстика и контрабандния внос. През 2010 г. основните производствени мощности бяха нарязани за скрап и изнесени. По-късно основните сгради бяха съборени, а теренът - разчистен и обявен за продан. 
Публичните задължения на „Захар Био“ са 14 280 372,72 лева и за тях срещу фирмата са образувани изпълнителни дела от ДФ „Земеделие“, НАП и община Русе. Всички активи на дружеството са на стойност малко под 7,5 млн. лева.
От вторник фирмата има постоянен синдик - Георги Гавраилов Чолаков, който бе избран на първото събрание на кредиторите по молба на фирмата за обявяване в несъстоятелност, съобщиха вчера от Окръжния съд.
„Кредиторите на „Захар Био“ АД трябва да предявят вземанията си в основния срок до 20.06.2019 г. или в допълнителния срок до 20.08.2019 г. Непредявените в производството по несъстоятелност вземания се погасяват“, посочиха още от съда.