Сериозният спад на изкупните цени на свинското месо през миналата година води до срив на приходите на „Свинекомплекс Николово“. Това става ясно от предварителния отчет на дружеството, подаден до фондовата борса.
 Средната реализационна цена в началото на 2019 г. е 2,16 лева за килограм живо тегло и сравнена със същия период на миналата година намалява с 0,51 лв./кг или с близо 20 на сто. Угоените прасета се продават по 1,80 лв./кг, а подрастващите - с левче по-скъпо, по 2,81 лв./кг живо тегло.
За нас като купувачи в магазините остава да се чудим защо това намаление на цените не се вижда и по-витрините, където мръвката ни най-малко не е поевтиняла, точно обратното - наблюдава се леко поскъпване. Някъде по веригата производител - преработвател - търговец печалбата изглежда е надута, така че за крайния клиент ефектът е нулев и дори отрицателен.
Цените на свинското месо в цяла България падат в резултат на свръхпроизводство у нас и засилен внос. От есента предлагането се увеличава и заради масовото принудително клане на прасета заради заплахата от епидемията от африканска чума. А такова клане с цел намаляване на популацията и съответно риска от разпространение на заразата се извършва в почти цяла Европа. „Свинекомплекс Николово“ не изостава от тази тенденция - отглежданите животни са намалени с 411. След такова масово клане цените нормално падат, но това не е добра новина, тъй като в един момент ще се получи дефицит и месото неминуемо ще поскъпне. 
Засега, заради по-ниските изкупни цени, приходите от продажби на живи животни падат с 216 хил. лева. За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 1292 тона комбинирани фуражни смески на стойност 728 млн. лв.
Финансовият резултат за първото тримесечие е загуба от 449 хил. лева при печалба от 861 хил. лева за миналата година. През 2018 г. обаче свинекомплексът получи финансова инжекция в размер на 1,05 млн. лева от приключването на процедурата по упражняване правата по издадените от дружеството варанти. Както „Утро“ писа, нито един от притежателите им не пожела да упражни правото си да закупи акции от дружеството и финансовите инструменти останаха неизползвани.
Ръководството на свинекомплекса продължава да смята, че браншът е изправен пред рискове, свързани с високата цена на фуража и ниската продажна цена. Това води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар. Към тези рискове се добавя и опасността от проникване на заболявания от огнища в района и съседна Румъния.