Най-често фалшифицираната банкнота е двадесетолевката, показват данните на БНБ. През първото тримесечие в Националния център за анализ на централната банка са задържани 293 неистински купюри, от които 153 с номинал 20 лева. 
През първото тримесечие в обращение са били 16 423.4 млн. банкноти, като спрямо края на декември 2018 година са намалели с 478.2 млн. 
От циркулиращите в страната пари са иззети 84 фалшиви десетолевки и 46 петдесетачки. Неистинските столевки са четири, колкото и петолевките. 
В периода януари-март 2019 г. са регистрирани и задържани общо 83 броя неистински български разменни монети, от които 8 броя от 2 лв., 19 броя от 1 лв. и 56 - от 50 ст. 
От намерените на територията на България чуждестранни неистински банкноти през първото тримесечие на 2019 г. 1254 броя са евро, 297 -  щатски долари и 67 броя банкноти от други чуждестранни валути.