След въвеждането на новата денонощна телефонна линия за въпроси и сигнали 0700 800 61 преди една година, „Енерго-Про“ отчита близо 154 000 обаждания от клиенти към този номер. Линията обслужва електроснабдителното дружество „Енерго-Про Продажби“ от 12 април 2018 г. На телефон 0700 1 61 61 клиентите се свързват по въпроси, касаещи мрежовото дружество „ЕРП Север“. Този номер функционира от 2006 г. насам и до момента е обслужил над 9 млн. потребители.
Разделението на телефонните линии на двете дружества бе извършено в отговор на правното изискване на европейското законодателство за разделяне на електроснабдителното и електроразпределителното дружество в рамките на компанията. На номер 0700 800 61 клиентите могат да получат информация за сметка за електроенергия на регулиран пазар, реда и начините за заплащане на електрическата енергия, процедурите за актуализация на клиентски данни при придобиване или продажба на имот, процедури, срокове и цени на предлаганите услуги на „Енерго-Про Продажби“ АД.
На номер 0700 161 61 клиентите на „Електроразпределение Север“ могат да се обръщат към дружеството за подаване на сигнал за авария, справка за планови прекъсвания на захранването, график за отчитане на електроенергията, подаване на анонимен сигнал за кражба на електроенергия, процедури, срокове и цени на предлаганите услуги на „ЕРП Север“, Проверка на сметка, изисквания и начини за присъединяване към  електроразпределителната мрежа, запитване относно процедура по излизане на свободен пазар.
Операторите на двете телефонни линии са на разположение на клиентите за сигнали и запитвания 24 часа в денонощието.