За поредна година одитът променя драстично финансовите резултати на „Параходство БРП“. След като в края на януари публикува предварителния си отчет, в който фигурираше печалба от малко над 200 хил. лева, тия дни бе оповестен и окончателният доклад за 2018 г. И там печалбата се е превърнала в загуба от 1,874 млн. лева.
Подобна ситуация имаше и миналата година, когато разликата между предварителния и одитирания консолидиран финансов отчет бе дори по-голяма - 2,7 млн. лева. През януари БРП смени одитора си - досегашният „Грант Торнтон“ се оттегли, а на негово място бе избрано одиторско дружество „Актив“ ООД. Ситуацията обаче не се е променила особено. Такива драстични разминавания между предварителни и окончателни резултати на други борси биха имали и сериозни последствия за дружеството, но у нас засега му се разминава. А и акциите му съвсем не са от най-търгуваните и сделки с тях се сключват от дъжд на вятър.
Параходството обяснява сериозната загуба за миналата година с неблагоприятните климатични условия, довели до спад на приходите от превози с 28.9% или с почти 3 млн. лева. В натурално изражение изработените тонкилометри намаляват с 37.5% или със 181 хил. Ръст има на приходите от пристанищна и фериботна дейност, а постъпленията от наеми на плавателни съдове почти се утрояват и достигат 802 хил. лева. 
От продажба на нетекущи активи БРП отчита печалба от 730 хил. лева. 
Към 31 декември 2018 г. параходството притежава 17 линейни кораба, 3 самоходни товарни кораба, 2 маневрени, 2 спомагателни кораба, пътнически кораб и фериботна платформа.