Счетоводният одит обръща знака на финансовия резултат, постигнат от „Топлофикация Русе“ през 2016 и отчетената в края на февруари загуба от 346 хил. лева се превръща в печалба с десетократно по-голям размер - 3,326 милиона лева. Това показва завереният вече отчет на русенската централа за миналата година. 
Според окончателните данни, общите приходи са увеличени с 10 млн. лева спрямо 2015 г., като най-сериозен ръст бележи продажбата на топлинна енергия - с над 47%. С 14,70 на сто растат приходите от продажба на електроенергия от топлофикационната част и с 1,59% - от кондензационната част. В натурално изражение реализираната топлоенергия е с 60% повече отколкото през 2015 г.
Сериозен принос за дружеството имат финансовите приходи. От лихви и валутни курсове и други „Топлофикация“ печели към 11 млн. лева, а разходите по същите пара са малко над 6 млн.
Прогнозите за настоящата година са за увеличение на нетните приходи от продажби с 6 млн. лева до 66,15 млн. лева и счетоводна печалба от 811 хил. лева. 
Независимо от известното подобрение на финансовите резултати, „Топлофикация Русе“ все още изпитва проблеми с ликвидността, тъй като до голяма степен зависи от плащанията от държавната НЕК, а тя често се бави. През март дружеството за пореден път не можа да изплати навреме лихвеното плащане по облигационната си емисия. Все още не ясно как ще се реши и проблемът с бившия собственик „Мечел“, който претендира за неплатени въглища за десетки милиони и е обявил 49% от акциите на централата за продан. За да се парират опитите на руснаците да си получат парите, през миналата година за цялото предприятие бе учреден залог в полза на „Про трейд финанс консулт“ (София). През февруари този договор бе разширен, като в него освен активите на „Топлофикация“ са включени и всички настоящи и бъдещи вземания от НЕК. Очевидната цел е да се парират и опити на „Мечел“ да си получат парите чрез прихващания направо от Националната електрическа компания.