2,7 милиона лева - това е разликата в печалбата на цялата група „Параходство БРП“ плюс дъщерни фирми между предварителния отчет от края на март и преминалия вече одит окончателен финансов отчет за 2017 г. Печалбата от 1,2 млн. лева, обявена преди два месеца, се превърна в загуба от 1,49 млн. лева.
Драстичната разлика изглежда се дължи на неправилно отчетените приходи от продажбата на дялове в дъщерната фирма „Маяк-КМ“ АД. През миналата година БРП продаде 430 000 акции на дружеството, като намали участието си в него от 94,25% на 51,37%. Това бе записано като положителна разлика от операции с финансови инструменти и приходите по това перо възлизаха на 4,3 млн. лева или по 10 лева на акция. Извършената сделка обаче е явно в рамките на групата и приходите за БРП се нулират с разходите на купувача като крайният ефект е нула. Това е числото по това перо в преминалия през одит отчет. 
В консолидирания си отчет БРП включва притежаваните 100% от „Интерлихтер Словакия“, „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което преди време получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 51% от акциите в „Маяк-КМ“ и 55% в „Порт Пристис“.
Параходството притежава още 50% от правата на глас и собствения капитал на „Варнафери“ ООД, извършващо фериботни превози до Русия и 41% от „Ви Ти Си“ /Варна/. Последното участие се оказва много ценно за БРП, защото му носи редовни дивиденти. През миналата година са получени 335 хил. лева. През 2016 г. дивидентите бяха в размер на 861 хил. лв., а през 2015 г. - 738 хил. лв.
Според одитирания вече консолидиран финансов отчет на дружеството, групата БРП завършва миналата година с приходи от продажби в размер на 19,75 млн. лева, което е почти колкото и предходната година. Разходите обаче нарастват с 1,6 млн. лева.