Радостта на малкото останали хора в призрачния блок в бившето общежитие на АОНСУ, които за два дни се върнаха към нормален живот, беше прекратена вчера сутринта. Точно в 08.20 часа "Енерго-Про" отново спря тока в сградата, каквато беше и уговорката, съобразена и с настояването на кмета Пламен Стоилов да не се допуска бедствено положение. 
Вчера гледката пред блока отново беше мрачна,  потискаща и безнадеждна. Там са останали едва петнайсетина души, които пак излязоха на пейките, тъй като в апартаментите им е студено. Повечето хора потърсиха спасение при близки, приятели и по квартири и се изнесоха. Малкото останали пък гостуват за по няколко часа на роднини, колкото да ползват баня и да си заредят мобилните телефони.
Междувременно вчера професионалният домоуправител Цветелин Цонев и представители на етажната собственост имаха среща с ръководството на "Енерго-Про", на която се очакваше да се постигне договорка и евентуално да се подпише споразумение за разсрочване на дълга. Предложените стъпки обаче не са били приети, като от енергийната компания са се ангажирали да изготвят споразумение с техни предложения.
Така търсенето на взаимно приемлив компромис продължава.