Призрачният блок в бившето общежитие на АОНСУ, останал без електрозахранване на 21 март, поне за два дни ще може да се върне към нормален живот. По решение на „Енерго-Про” токът в сградата ще бъде пуснат днес и утре, за да могат малкото останали там хора да изкарат спокойни почивни дни, да се изкъпят и да си приготвят топла храна.
При вземането на решението беше уважено и настояването на кмета на Русе Пламен Стоилов да бъде предотвратено бедствено положение на територията на общината, посочиха от компанията.
Това обаче далеч не е краят на сагата, каквито прибързани и неверни твърдения се появиха. Все още не се е стигнало и въобще не се знае дали ще се постигне така нужният и за фирмата, и за собствениците на жилища компромис. Такъв ще бъде търсен в понеделник, когато е предвидена срещу между ръководството на „Енерго-Про”, представители на етажната собственост и на община Русе. По неофициална информация предложението на засегнатите семейства е да се платят по 250/500/700 лева /сумата зависи от няколко критерия/, а срещу това да Енергото да разсрочи неплатената сума, пусне тока и да се ангажира да разкрие индивидуална партида на всеки желаещ до края на годината. Освен това партидата на „Рали 2003” на предприемача Явор Блъсков, който преустрои и продаде жилищата в блока, да се прехвърли на фирмата на професионалния домоуправител Цветелин Цонев до изчистване на задълженията – 48 000 лева. 
През последните месеци от „Рали 2003“ или от етажната собственост не са постъпвали в пълен размер  фактурираните суми, а за месец февруари няма внесена никаква сума. В същото време, „Енерго-Про” е предприела всички необходими законови действия за да присъедини с отделни партиди реалните консуматори на електроенергия. Към настоящия момент няма никаква връзка със собственика на партидата „Рали 2003“, посочват от фирмата.
Повече яснота по развитието на случая се очаква в понеделник.