Ново общо събрание на кредитерите на "Русенска популярна каса" ще се проведе на 21 март от 14 часа в Съдебната палата, научи "Утро". Ужилените от фалиралата кооперация ще направят втори опит да изберат кредитен комитет, който да контролира работата на синдика и да представлява всички тях. Такъв бе гласуван още на първото събрание през ноември миналата година, но тогава процедурата се проточи толкова дълго, че към края голяма част от 150-те вложители си беше тръгнала и се оказа, че кворум няма.

Времето стигна само да се избере синдик - предложеният от събранието Иво Траянов. От него сега се чака доклад за установените до момента задължения, вземания и налични активи, които да се използват за погасяване на задълженията. 
Както „Утро“ писа, в първите списъци на приетите от синдика вземания фигурираха 311 вложители в Русенска популярна каса, внесли допълнително като един вид депозити различни суми, най-често между 5 и 15 хил. лева. За да бъде събранието легитимно, трябва да бъдат представени не половината от тези 311 души, а над половината от приетите вземания като сума. Което предполага нова дълга процедура по регистрация на присъстващите. На миналото събрание тя продължи над 2 часа, тъй като всеки трябваше да мине проверка на личната карта и да впише размера на вземането си, играещ ролята на дялово участие.
Според счетоводния баланс на „Русенска популярна каса“ към 30 септември 2018 г. общите задължения на кооперацията възлизат на 5,253 млн. лева, а активите й са само за 2,348 млн. лева. Това означава, че в най-добрия случай кредиторите могат да получат по около 45 стотинки за всеки вложен лев. Това обаче е само в случай, че всички активи се осребрят веднага по балансовата си стойност, което е доста нереалистична хипотеза. На практика възстановените суми вероятно ще са още по-ниски.