По повод Световният ден на потребителя, който се чества на 15 март, „Енерго-Про“ организира томбола с награди за своите клиенти. В нея може да се включи безплатно всяко пълнолетно физическо лице, което е потребител на електрическа енергия и е клиент на компаниите от групата - „Енерго-Про Продажби“, „Енерго-Про Енергийни услуги“ и „Електроразпределение Север“.
Всеки клиент, посетил някой от центровете за обслужване на компанията на 15 март, може да попълни талон за участие със своите актуални данни и да го пусне сгънат в специална за целта кутия. Ще бъдат раздадени общо 55 награди – сувенири с логото на „Енерго-Про“, по 5 за всеки от единадесетте Центрове за обслужване на клиенти на територията  на Североизточна България. Печелившите ще бъдат изтеглени на 21 март в присъствието на нотариус.
Трите имена на спечелилите участници ще бъдат обявени на интернет страницата на „Енерго-Про“, както и във всички Центрове за обслужване на клиенти.