Регионалният Брутен вътрешен продукт /БВП/ на глава от населението в Северен централен район /СЦР/, който включва и Русенска област, е 34% от средния за ЕС. Това сочат данните на Евростат - статистическа служба на Европейския съюз. Изчисленията са направени в стандарти на покупателната способност (СПС), т.е са отчетени ценовите различия между отделните региони. Резултатите показват производителността на местните икономики, което невинаги е в пряка връзка с доходите, уточняват от Евростат. И не означават, че работим по-малко от западняците, а по-скоро че произвеждаме стоки и услуги с по-ниска добавена стойност, които не носят чак такива печалби.
СЦР район е вторият отдолу нагоре в класацията, изпреварвайки единствено Северозападен район с 31%. Като малко утешение може да се каже, че рамо до рамо с нас е един френски район - Майот.
БВП в Северен централен район е 5000 евро годишно, което се равнява на 10 200 евро в стандарт на покупателна способност. Средното за България число е 14 800 евро, които са 49% от средноевропейските 30 000 евро на човек. 
Далеч пред другите райони в класацията е лондонското Сити с БВП на човек от 626% от средноевропейския.