В България се отглеждат повече птици през 2015 г. спрямо 2014-а, отчита агростатистиката. Тенденцията на намаляване на дребните стопанства се запазва за сметка на големите птицеферми.
 От бюлетина на МЗХ става ясно, че броят на птиците, които се отглеждат в страната към 31 декември 2015 г., е 15.6 млн. броя, което е с 6.8% повече спрямо декември 2014 г. Броят на кокошките носачки и подрастващите е почти 7 млн. броя, което е с 2.4% повече. Стоковите носачки за производство на яйца за консумация са 4.8 млн. броя.
 Продължава намаляването на дребните стопанства, които отглеждат кокошки носачки и пилета за месо, като се увеличава броят на най-големите птицеферми. Птицефермите с 10 хил. и повече кокошки носачки и подрастващи са 67 и в тях се отглеждат 5.5 млн. броя или 78.7% от птиците. Пилетата за месо са 7.3 млн. броя (+18.2%). От тях 98.6% се отглеждат в 89 птицеферми с 10 хил. и повече птици.
 Произведените яйца през 2015 година са 1.286 млрд. броя, което е с 5.5% повече в сравнение с предходната година. От тях 1.274 млрд. броя са от кокошки - 1.079 млрд. яйца за консумация и 0.194 млрд. разплодни яйца. Закланите птици през 2015 г. са 55.8 млн. броя (+5.3%), а произведеното месо е около 106 хил. тона - с 3.4% повече спрямо 2014 г.