През ноември 2016 г. индексът на промишленото производство нараства с 4,3% спрямо съответния месец на 2015 г., съобщи Националният статистически институт. Индикаторът се покачва с 1,6% в сравнение с октомври.
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - с 9,8%, в преработващата промишленост - с 4,9%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1%.
Противно на често лансираната в публичното пространство теза, че „в България нищо не се произвежда“, най-сериозно е увеличението точно в производството на машини. С впечатляващите 20% годишно расте производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. Секторът „машини и оборудване с общо и специално предназначение“ нараства с 19,8%, производството на химични продукти - със 17,1%, на метални изделия, без машини и оборудване - с 16,4%.