Две трудови злополуки са станали през февруари, едната от които с фатален край, съобщи главният инспектор в Инспекцията по труда Георги Георгиев. 
Смъртният случай по време на работа е от втори февруари на строеж на жилищна сграда в центъра, когато работник пада от покрива от височина 16,80 м върху бетонна площадка. При проверката е установено, че той и останалите работници са имали осигурени въжета и колани, но загиналият мъж не е ползвал лични предпазни средства. По всяка вероятност се е подхлъзнал на найлони, с които е бил завит покривът, каза Георгиев. На работодателя са съставени два акта за спиране на част от работната площадка, като те не са пряко свързани със злополуката и три акта за установяване на административни нарушения. 
Другият инцидент е станал с работник от транспортна фирма в склад в района на КТМ на 18 февруари. Той е управлявал влекач с ремарке, натоварено със слънчоглед, но става проблем с разтоварващото устройство на камиона. Работникът слиза и се опитва да установи проблема, но дрехата му е захваната от движещите се части, повлича ръката му и я чупи на две места. Все още тече разследване и проверката не е приключила, като до момента е установено, че работникът е със сключен договор и е минал инструктаж. 
А иначе през януари трудовите инспектори са извършили 86 проверки, като са констатирани 446 нарушения, от които 179 по трудовоправни отношения и 266 по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Работодатели продължават да възпрепятстват контрола на служителите от инспекцията по труда. Те не се явяват, въпреки връчените призовки. Актове се пишат и за това, че работодателите не държат в обектите - най-често заведения и магазини, документация, свързана с разпределението на работно време. Това в повечето случаи се прави, за да не се установи още на място при проверката работното време и по колко часа работят назначените в обекта, каза Георгиев. Той отбеляза, че в инспекцията са постъпили 18 жалби и сигнали, като основно са за неизплащане на заплати и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения. Поисканите разрешения за наемане на работа на непълнолетни са пет и са одобрени. До момента еднодневните трудови договори в селското стопанство са 149, заявени от четирима земеделски производители.