Срокът за смяна на фискалните устройства се удължава до 30 септември, но само за тези фирми, които използват компютърни системи за управление на продажбите, обявиха от Министерството на финансите. За търговците, които имат обикновен касов апарат и са регистрирани по ДДС, срокът остава 31 март. 
Преди дни НАП съобщи, че 185 хил. регистрирани по ДДС фирми имат приблизително 30 хил. фискални устройства, които отговарят на новите изисквания. От фирмите, които са сравнително малки и използват само фискални каси, 75 на сто са изпълнили задълженията си по наредбата. Те обаче са само 25 на сто от общия брой.
Проблемът с подмяната на касовите апарати възникна през януари, когато от НАП напомниха, че над 170 000 касови апарата трябва да бъдат сменени или софтуерът им да бъде подобрен до 31 март 2019 година.
Бизнесът обаче се оказа неподготвен за това, вероятно защото за първи път наредбата предвиждаше изисквания не само към фискалните устройства, но и към използвания софтуер, който ги управлява.
Влизането в сила на Наредбата на НАП за смяна на касовите апарати и софтуерите за продажба, трябва да се отложи до края на 2019 година за всички фирми, защото бизнесът няма да се справи и е възможен колапс на икономиката, това поискаха представители на бизнеса. Явно тези мнения са били зачетени от Министерството на финансите и за големите фирми срокът се удължава до септември. 
Въпросът сега е ще се вместят ли малките и средните компании в стария срок - края на месец март, и готови ли са контролните органи да проследят изпълнението на наредбата в кратки срокове.