С малко над 9% поевтиняха вчера акциите на "Параходство БРП", което намали пазарната капитализация на дружеството до 25,2 млн. лева. Драстичният спад бе обусловен от две сделки на фондовата борса за 2660 акции на цени 0,71 и 0,705 лева. 
Акциите на БРП са сред рядко търгуваните на БФБ и сделки с тях се сключват 2-3 пъти месечно. Книжата се търгуват от години под номинала си от 1 лев. А предвид факта, че параходството не е ощастливявало акционерите си с дивиденти от 2005 г., е голяма загадка кой изобщо ги купува и защо. Минимумът от 0,60 лева за акция бе достигнат през лятото на миналата година, но към края на годината цената се бе покачила до 0,795 лв.
През 2018 г. приходите на "Параходство Българско речно плаване" от превозна дейност намаляха още над 1 млн. лева. Параходството свива оборотите и продължава да продава дълготрайни материални активи и дялове в дъщерни предприятия.