Електрозахранването в бившето АОНСУ няма да бъде прекъснато на 31 януари, съобщиха със специално изявление от "Енерго Про". Уточнена бе и сумата на дълга - над 41 000 лева, натрупани от февруари миналата година до момента. В случая обаче проклятието на собствениците на жилища, на част от които се наложи да ги плащат два пъти заради скрити ипотеки, се оказва тяхното поне частично избавление - токът не може да бъде спрян, тъй като титулярът на партидата не е уведомен предварително. Общият електромер се води на фирма "Рали 2003", собственост на Явор Блъсков, който преустрои блока и продаде апартаментите.
Проблемът виси като дамоклев меч над 100 семейства, които са силно притеснени, че ще останат без ток посред зима заради неплатени сметки. Парадоксалното в случая е, че хората всеки месец си плащат консумацията, отчетена от собствените им електромери, но общият електромер, който е меродавен за енергийната компания, отчита огромни разлики.
Блокът разчита на професионален домоуправител, който е поискал разсрочване на дълга, но от Енергото са отказали.
"Компанията е изпратила отговор, в който е обяснено, че искане за разсрочено плащане на задълженията следва да бъде депозирано от титуляра на партидата - "Рали 2003". В тази връзка уточняваме, че "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" няма правно основание за влизане в договорни отношения за уреждане на финансови взаимоотношения с лица, различни от титуляра на партидата или негови пълномощници.
Предвид натрупаното задължение сградата действително подлежи на прекъсване на електрозахранването, за да се предотврати по-нататъшно нарастване на дълга, но това би могло да се случи след като собственикът на партидата бъде надлежно уведомен в съответствие с Общите условия.
Прекъсването на електрозахранването е крайна мярка, която не е желана и от двете страни. "ЕНЕРГО-ПРО-Варна" прибягва до тази мярка единствено в случаите, когато са изчерпани всички други законови възможности за уреждане на финансовите взаимоотношения и съществува реален риск дългът да нарасне и да стане несъбираем.
На практика, през последната една година "ЕНЕРГО-ПРО" субсидира "Рали 2003", тъй като доставя електроенергия, без да получава плащания", заявяват от дружеството.
Оттам също нямат никаква връзка със собственика на партидата и затова посочват, че единствената законова възможност за уреждане на задължението е встъпване в дълга на "Рали 2003" от всички собственици и ползватели на имоти в сградата и сключване на споразумение за разсрочване на задължението.