92 заверки апостил върху документи за чужбина е поставила областна администрация Русе от началото на годината, което е средно по 6 на работен ден. Таксата, която се събира за новата административна услуга, е 5 лева. От нея са се възползвали и жители извън Русенска област, като първи са били от Свищов с удостоверение за семейно положение. Жители на Силистра и Стара Загора пък са заверили удостоверения за раждане и за граждански брак. Именно заявленията за легализиране на документи за семейно положение, постоянен адрес, както и актове за раждане са най-честите. Желаещите да получат заверка апостил трябва да подадат заявление по образец в Информационния център за административно обслужване на Областна администрация Русе.