Броят на сделките с имоти в Русенско бележи драстичен спад през последното тримесечие на миналата година, показват данните на Агенцията по вписванията. Регистрираните за периода октомври-декември покупко-продажби и прехвърляния са 1353, което е с 13,5% по-малко отколкото през същия период на предходната година. Така 2018-а завършва с общо с 5235 сделки - със стотина по-малко отколкото през предходната година. За цялата 2017 г. бяха регистрирани 5334 сделки с имоти, което бе с 9 сто по-малко отколкото през 2016 г. И може да се каже, че генералната тенденция е за намаление на търговията с имоти, резултат и от намаляване на населението в региона.
Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, Агенията по вписванията не дава и разбивка по различните видове имоти - жилища, земи, аренди и наеми. Според русенски брокери, огромното число от тези "сделки" всъщност са прехвърляния - от родители на деца или внуци, дарения и т.н., при които всъщност няма размяна на пари. За реални сделки може да се смятат тези, при които е използвана ипотека, т.е. се ползват пари на банките. Тези ипотеки все повече намаляват и през четвъртото тримесечие на 2018-а са регистрирани едва 301, при 458 за предходната 2017 г. А от тях огромната част са рефинансирания на съществуващи вече кредити, тъй като броят на заличените през същия период ипотеки е сериозен - 258.
Данни от Имотния регистър към Агенцията по вписванията сочи спад на броя на сделките през четвъртото тримесечие не само в Русе, но и за цялата страна. За периода 1 октомври-31 декември у нас са осъществени 63 048 сделки по покупко-продажба на имоти. Това е с 5.07% по-малко спрямо последните три месеца на 2017 г. Понижението за 10-те най-големи пазара на имоти пък е 5.32 на сто.
Най-голям спад се отчита в Русе (-13.49%), Бургас (-11.45%) и Ямбол (-10.03%). В София сделките са с 3.24% по-малко спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., докато в Пловдив и Варна статистиката сочи за понижения от 7.71 и 4.61 на сто.