Тристишие на русенската поетеса Лилия Рачева бе признато за едно от десетте най-добри сред всичките над 662 кратки стихотворения, изпратени за прочутия японски конкурс за хайку на името на старинния японски поет от 17 век Мацуо Башо. Хайкуто на Лили Рачева е поставено в личната десетка на японския професор Каи Хасегава, който е един от тримата членове на конкурса. Всеки от тримата мастери има право да открои своите десет фаворити измежду авторите от 34 държави. Проф.Хасегава е включил в своите предпочитания и лиричното краткостишие на русенката.  
Лили Рачева за първи изпраща свое хайку за този извънредно авторитетен и реномиран конкурс, който се организира от музея на смятания за неподражаем Мацуо Башо.
Направих го почти на шега - знаех за това състезание отдавна, но все не се решавах да изпратя мой стих, разказа завчера русенката.
Тристишието 
лято
прах от метличина
и в обувките ми
е поетичната реакция на многото сини цветчета в полето, наблюдавани от Лили миналото лято. Когато го изпращала за японското поетично състезание, тя написала само името си - Лилия. 
Точно така подписан - само с "Lilia", е публикуван миниатюрният словесен акварел в изящно оформения като същинско произведение на източното изкуство лист на професор Каи Хасегава. Лили печели адмирациите на проф.Хасегава и е единствената българка в неговия престижен списък.