Сградата на работническия стол и общежитието на площад "Проф. Иван Иванов" 1 в Образцов чифлик ще се превърне в хостел. За целта предназначението на цялата сграда трябва да се промени, като е планирано да се вдигне още един етаж от 130 кв.м. Собстеник на имота е русенската фирма "Ренгсол", чийто управител е 28-годишният Тихомир Пенев. Инвестиционният технически проект е одобрен от главния архитект на общината. След одобряването на предложението за учредяване на право на надстрояване на сградата с още един етаж и превръщането й в хостел фирмата трябва да плати 12 912 лева без данъците и таксите.