311 вложители имат шанс да върнат част от парите си, депозирани във фалиралата Русенска популярна каса /РПК/. Това става ясно от първите списъци на приетите и отхвърлени вземания, публикувани от избрания от кредиторите синдик Иво Траянов. Повечето депозити, оформени като допълнителни вноски в касата, са между 5 хил. и 15 хил. лева. Има обаче и вложители, изгорели със сериозни суми. Най-голямата е 109 960 лева.
233 кооператори, притежаващи дялови участия в касата, изглежда ще се сбогуват с парите си. За повечето от тях това явно няма да е проблем, тъй като масовите дялови участия са на стойност 5 лева. Има обаче и кооператори с дялове за десетки хиляди лева.
Според счетоводния баланс на РПК към 30 септември 2018 г. общите задължения на кооперацията възлизат на 5,253 млн. лева, а активите й са само за 2,348 млн. лева. Това означава, че в най-добрия случай кредиторите могат да получат по около 45 стотинки за всеки вложен лев. Това обаче е само в случай, че всички активи се осребрят веднага по балансовата си стойност, което е доста нереалистична хипотеза. На практика възстановените суми вероятно ще са още по-ниски. 
Както "Утро" писа, касата на практика е набирала депозити и отпускала заеми подобно на банка, макар да е работила по закона за кооперациите. За целта е използвана заобикаляща правилата схема: Ставаш кооператор с някакво дялово участие, най-често 5 лева, след което правиш допълнителни вноски за десетки хиляди лева. Тях касата може да използва при осъществяване на дейността си срещу задължението да ги върне изцяло или на части при поискване от титуляра вносител заедно с договорената лихва. С набраните суми се отпускат заеми и се правят инвестиции. Ако заемите се изплащат, а инвестициите носят печалба, схемата работи и всички са доволни.
И тя е работела, но допреди пет години. В периода 2008-2013 г. се отчитат печалби от по 1,5 млн. лева годишно. След това нещо рязко се променя. През 2014 г. загубата е 1,25 млн. лева, на следващата година - 2,39 млн. лева, а през 2016-а - 2,9 млн. лева. А неплатежоспособността на касата е неизбежна още от първия момент, в който работите тръгнат на зле и хората тръгнат да си теглят парите. В условията за приемане на допълнителните вноски е записано, че депозитите трябва да бъдат изплатени веднага при поискване. Което поставя кооперацията в постоянен риск от фалит, тъй като няма как дългосрочни заеми и инвестиции да бъдат осребрени веднага, поне не без огромни загуби. Рискована схема, обречена на провал още при стартирането си, но приета от всичките стотици кооператори, които сега търсят парите си.