Петър ГЕЦОВ
Най-многолюдното събрание на кредиторите в историята на русенския съд. Така съдия Даринка Алексиева определи провелото се във вторник общо събрание на вложителите в обявената в несъстоятелност Русенска популярна каса, по неволя превърнали се в нейни кредитори. Залата едва побра тези около 150 човека, дошли да чуят какви шансове има да си върнат парите. Повечето бяха около и над пенсионна възраст, но мнозина трябваше да останат прави поради липса на достатъчно седящи места. Процедурата се проточи към 4 часа и в края на краищата някои не издържаха и си тръгнаха след избора на синдик.
Над 2 часа продължи само регистрацията на присъстващите, тъй като всеки трябваше да мине проверка на личната карта и да впише размера на вземането си, играещ ролята на дялово участие в събранието. Неколцина не бяха допуснати заради липса на лични документи или нередности в издадените им пълномощни.
След като се пристъпи към избора на синдик стана ясно, че мнозинството не подкрепя предложения от съда за временен синдик Тихомир Тодоров и застава зад издигнатия от група кредитори Иво Траянов. В крайна сметка той бе избран с болшинство от гласовете за постоянен синдик, но навън отдавна беше мръкнало и повечето хора сметнаха работата за свършена и си тръгнаха. Така, когато дойде гласуването за 5-членен комитет на кредиторите, който да надзирава работата на синдика, се оказа, че кворум вече няма. И този важен комитет, въпреки че бе подкрепен от мнозинството присъстващи, нямаше как да бъде вписан. 
Всъщност голяма част от присъстващите на събранието нямаха представа какво се иска от тях и бяха дошли само с надеждата разберат ще получат ли или не поне част от вложените в кредитно-спестовната кооперация пари. Преобладаваха емоционалните изказвания на излъгани и огорчени хора с общото мото „Върнете ни парите“. 
Със задачата да върне парите сега се нагърбва синдъкът Иво Траянов. Най-оптимистично казано, задачата му изглежда изключително трудна, тъй като според изготвената икономическа експертиза задълженията на кооперацията са за 5 679 488 лева, а активите са 2 851 481 лева. Така че в най-добрия случай вложителите могат да получат по 50 стотинки за всеки свой лев в Русенска популярна каса. Тези активи обаче са изчислени по балансова стойност, а при реалното им осребряване може да се окаже, че за тях могат да се получат много по-малки суми. Сред тия активи са отпуснати заеми при обезпечения с неясна стойност, несъбирани с години наеми и др. Мнозина кооператори подозират източване на касата с неизгодни сделки. Те са подали и жалба в прокуратурата, от която обаче на този етап няма информация дали ще пристъпи към разследване или не.