Вложителите на фалиралата преди повече от две години Русенска популярна каса най-после ще получат малка част от предоставените на кредитно-спестовната кооперация пари. Според частичната сметка за разпределяне, изготвена от синдика Иво Траянов, наличната към момента сума от 253 091,84 лева ще бъде разделена между 510 кредитори на дружеството в несъстоятелност, всичките физически лица. Те са вложили в касата общо малко над 5 млн. лева, така че това първо плащане ще възстанови към 5% от парите им.                          

Русенска популярна каса все още има активи за продан, главната част от които са 19 недвижими имота. Почти всички те обаче са из селата около Русе и са трудно продаваеми. Най-ценният имот е административна сграда на бул. „Тутракан“ с площ 363 кв. метра. Нейната пазарна оценка е 170 783 лева, но на следващия търг за продажба на 8 декември се предлага за 136 630 лева. И дори всичките 19 имота да се продадат, едва ли ще се съберат нови 250 хил. лева.
Вложители в касата бяха стотици русенци, дали парите си там заради по-високите лихви. Схемата бе следната: ставаш кооператор с някакво дялово участие, след което правиш допълнителни вноски за десетки хиляди лева. Тях касата може да използва при осъществяване на дейността си срещу задължението да ги върне изцяло или на части при поискване от титуляра вносител заедно с договорената лихва. С набраните суми се отпускат заеми, с доходността от които се покриват лихвите по новопривлечените средства. През юли 2016 г. касата спря плащанията и чак тогава повечето вложители разбраха, че това не е банка и парите им не са гарантирани от държавата. Оказа се, че касата е правила лоши инвестиции, а много от кредитите й са недостатъчно обезпечени. През август 2019 съдът обяви официално нейната несъстоятелност, а както изглежда към момента, вложители ще могат да върнат максимум 10% от парите си.