Българската народна банка (БНБ) е приложила надзорни мерки спрямо четири банки, при които са установени нарушения на регулаторната рамка. Това се разбира от отчета на Централната банка за първото полугодие на 2018 г., съобщи БНРв събота. Имената на банките, които са били под надзор, не се посочват в отчета.

От БНБ отмятат, че при някои банки има "недостатъчна ангажираност" на ръководствата в управлението на кредитния риск.

При някои банки трябва да се подобри цялостният подход спрямо процеса на вътрешен анализ на рисковете и адекватността на капитала. Препоръката на БНБ е заради изискването за по-добра устойчивост на кредитните институции в условията на стрес и необходимостта да се предвидят всички значими рискове.

В отчета на БНБ за първото полугодие обаче се посочва, че банковата система е стабилна.