С първа копка днес ще започне изграждането на социални жилища на общинския терен на улица "Белмекен" в квартал "Родина". Блокът за бедни ще има два корпуса с 28 напълно обзаведени и оборудвани апартамента, от които два едностайни, 20 двустайни и шест тристайни, като в тях ще се настаняват три групи хора за срок от три години. В първата попадат бездомни или живеещи в много лоши битови условия. Друга група ще са родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания. Третата група са хора в риск от бедност, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък от минималния за страната.
Идеята е по време на срока за пребиваване да се работи по-трайно с тези хора и да намалеят рисковите групи. Това ще е комбинация между общежитие и нова социална услуга, като настанените сами ще си плащат битовите сметки, обясниха на пресконференция вчера ръководителят на проекта Спасимир Димитров и шефката на общинската дирекция "Здравни и социални дейности" Мариела Личева. 
Задължително изискване за настанените е децата да посещават детска градина или училище, безработните да се включат в образователно-квалификационни програми, в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината, програми за социална интеграция, мотивация и обучения.