Софийската фирма „Лог-Сиберия“ се зае с изготвянето на инвестиционния проект за подмяната на старите осветителни тела по централните улици и булеварди и в Парка на възрожденците. Тя спечели обществената поръчка, а договорът за изпълнение между кмета Пламен Стоилов и управителя й Влади Чамов вече е подписан. Фирмата има срок от два месеца за проектирането, а за същинските строителни дейности по поставянето на ново LED осветление са предвидени шест месеца. 
Около 1209 улични и 435 паркови осветителни тела ще бъдат заменени с нови, с LED технология и с по-висока енергийна ефективност. Подмяна на старите осветителна лампи е предвидена за всички улици и пространства, заключени между булевардите „Цар Освободител“, „Придунавски“ в участъка от ул. „Мостова“ до ул. „Независимост“ и бул. „Съединение“. Ново енергоспестяващо осветление ще се монтира в зоните по улиците „Николаевска“, „19 февруари“, „Одрин“, „Цар Калоян“ и „Независимост“, а също и в целия Парк на възрожденците. Към момента осветлението в тези участъци е с натриеви лампи с високо налягане, което значително се различава от съвременната LED технология. За проектирането и строителните дейности общината ще плати 2 274 996 лева.
Замяна ще бъде направена и на некачествените стълбове, а където липсват или са на неподходящо място, ще бъдат поставени нови. Отделно ще се направи единна система за мониторинг и радиоуправление на осветлението, каквато в момента липсва. Тя ще събира информация за текущата консумация, ще има възможност да засича превозни средства и пешеходци и да се управлява интензитетът на светене на лампите. Всички осветителни тела, светлинни източници и компоненти на изградената система ще имат гаранционен период от 10 години.