Третата кауза "Направи Добро! Дари NetPoints" е вече активна, съобщиха от "Нетуоркс България". Тя е посветена на сдружение "Еквилибриум", което ще получи събраните средства.
Сдружението управлява 10 социални услуги в Русе и Бяла: 5 къщички от семеен тип, като 3 от тях за деца и младежи с тежки увреждания, една в гр. Бяла - с деца, изведени от Домове за деца лишени от родителска грижа, а петата е за бебета с тежки увреждания, които се нуждаят от постоянни медицински грижи. Сдружението управлява и пет консултативни социални услуги в общността, които помагат на деца до 18 години с увреждания, проблемно поведение, приемни деца, осиновители и осиновени деца, деца и семейства, живеещи в крайна бедност и изолация или в криза. "Еквилибриум" подкрепя деца и семейства чрез програма Ранна интервенция и позитивно родителство в най-ранна детска възраст.
Кампанията "Направи Добро! Дари Netpoints!" бe последната благотворителна инициатива, която покойната Виктория Маринова стартира. Идеята е изцяло нейна, както и изборът на трите кампании, за които ще бъдат дарени средствата. 
Даряването на NetPoints става в потребителски NetWorx-панел. При активна кампания в менюто фигурира бутон "Дари NetPoints". Там може да се види каква е каузата за месеца и какво количество точки са събрани до момента. С плъзгащия курсор се определя количеството NetPoints, които искаш да дариш за месечната кауза. 1000 NetPoints = 1 лв.