Субсидиите, които се предоставят от Румънската агенция за плащания и интервенции в селското стопанство ще бъдат основна тема на редовното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, която ще се проведе на 22 ноември в Гюргево. Целта е да бъде обсъден опитът на северната ни съседка и така да се направят предложения, които биха могли да влязат в българската практика.
Срещата ще бъде водена от заместник областния управител на област Русе и председател на групата  Свилен Иванов. Заседанието се организира съвместно от областната администрация, Окръжния съвет в Гюргево и Асоциация "Еврорегион Данубиус".