След като през миналата година въведените в експлоатация нови жилища в Русенско счупиха шестгодишен рекорд - 221, през тази година строителството върви с наполовина по-слаби темпове, показват данните на националната статистика. От началото на годината до 30 септември се отчитат 35 завършени сгради със 70 жилища в тях. А числата за третото тримесечие показват, че са построени единствено къщи - 11 на брой. 
Данните за извадените разрешителни за строеж и за започнато строителство са малко по-оптимистични. Не всеки обект с готово разрешително обаче започва да се строи веднага, а и не всеки започнат се завършва в максимално кратък срок. 
Къщи и вили преобладават сред новите сгради от десетина година насам и едва ли тази тенденция ще се промени в близко бъдеще. Нови блокчета и кооперации се строят, но броят им не е чак толкова голям.
Новите жилища на пазара продължават да са нищожно количество в сравнение с наличните в момента. С такива темпове жилищният фонд в Русенско ще се обновява близо 1000 години, което няма как да стане - никоя сграда няма такъв експлоатационен срок, а масовите панелки според повечето строителни експерти не могат да изкарат повече от 100. От друга страна, това обновяване едва ли ще се наложи, тъй като населението на областта се топи от година на година и все повече жилища, особено в селските общини, остават празни.