„Европа на националните държави се провали. Мечтата за европейска интеграция беше предадена. Защото Европа означава да обединяваш хората, а не да интегрираш държави. Европейският съвет се прекратява. Европейският парламент вече има правомощията да създава закони. Той ще определи правителство, което да се ангажира еднакво с благосъстоянието на всички европейски граждани. Да живее Европейската република!“. 
Това е извадка от текста на манифест, който ще прозвучи в Русе в събота от балкона на операта. 
В случая обаче не става дума за обявяване на революция, а за проект, наречен „Европейски балкон“, който е замислен от сдружението „Европейска демократична лаборатория“. Към нея са се присъединили над 100 музеи, театрални формации, фестивали, неправителствени организации от различни европейски държави. Българският участник в „балконския“ проект, ратуващ за „глобална демокрация“ и за правото на „всеки, който желае, да бъде европеец“, е дружество „Елиас Канети“. 
На 10 ноември точно в 16 ч всички участници в проекта „Европейски балкон“ ще оповестят от тераси, балкони, прозорци в различните държави манифеста за Европейската република, съставен от Улрике Гуеро и Робърт Менасе. В Русе текстът ще бъде прочетен от актьор от театъра, уточняват от дружество „Канети“. След това ще се състои дискусия за европейската глобализация.