Публичен търг с явно наддаване обяви общината за продажбата на имот в Източна промишлена зона от 15 дка и построената върху него сграда за търговия, който е в близост до кръговото на Дунав мост. Началната тръжна цена е 839 063 лева без ДДС, стъпката на наддаване е 40 000 лева.
Имотът е с особена форма и почти няма лице към кръговото и бул. „България“, тъй като се намира зад магазина за мотори в района. Той е подходящ за паркинг, газстанции, търговски обекти. Заявки за участие се подават до шести ноември, а търгът ще се проведе на девети ноември.