Ужилени вложители в Русенска популярна каса /РПК/ са сезирали прокуратурата с искане тя да разследва дали кооперацията умишлено не е доведена до фалит като парите на спестителите са източени чрез неизгодни сделки. Те са внесли и жалба в Русенски окръжен съд срещу стартилата процедура по обявяване в несъстоятелност и настояват тя да бъде прекратена. 
Както „Утро“ писа, вложителите в Русенска популярна каса имат да получават 5,5 млн. лева, но тези пари вече ги няма в наличност. Кооперацията има активи - недвижими имоти, вземания по отпуснати заеми, а и притежава други търговски дружества. Но ужилените кооператори не са наясно нито доколко продаваеми са тези имоти и бизнеси, нито обезпечени ли са по някакъв начин отпуснатите от РПК кредити. 
В молбата си до съда вложителите твърдят, че председателят на кооперацията Юрий Дудев не е имал право да внася иска за обявяване в несъстоятелност, тъй като това не е в неговите прерогативи, а и мандатът му е изтекъл на 29 март тази година. Молбата за откриване на производството бе внесена на 13 юни, като Русенският окръжен съд вече заседава по този въпрос на 25 септември, но решението още не е излязло. 
Вложители в касата са стотици русенци, дали парите си там заради по-високите лихви. Схемата беше следната: Ставаш кооператор с някакво дялово участие, след което правиш допълнителни вноски за десетки хиляди лева. Тях касата може да използва при осъществяване на дейността си срещу задължението да ги върне изцяло или на части при поискване от титуляра вносител заедно с договорената лихва. С набраните суми се отпускат заеми, с доходността от които се покриват лихвите по новопривлечените средства. 
Тази схема работи до 2016 г., когато фалираха популярните каси в Дупница и Сливен. Чак тогава някои разбраха, че тези кооперации не са банки и парите в тях не са гарантирани от държавата. И всички се юрнаха да си теглят парите. Тези пари обаче вече ги нямаше в наличност и през юли 2016 г. Русенска популярна каса спря плащанията. След седмица общото събрание на кооперацията взе решение за продажба на принадлежащи й недвижими имоти, както и че кооператорите могат да получат имоти вместо плащане или да ги трансформират в 2, 3 и 5-годишни заеми към кооперацията с годишна лихва. Някои се възползваха от тези възможности, други обаче предпочетоха да търсят правата си в съда и заведоха дела сумите да им бъдат изплатени незабавно. 
И се почна - кооператорите съдят кооперацията, т.е. дружеството, в което и те са собственици, да им върне парите. И на практика форсирайки започването на процедура по несъстоятелност, която може само да забави момента на връщането на парите им /или поне част от тях/. Сега някои от тях обвиняват ръководството на кооперацията, че е направило лоши инвестиции и е загубило парите им, но през март единодушно му гласуват доверие. Пред „Утро“ недоволните споделиха, че ще правят и протест. 
А Русенска популярна каса очевидно е работела на загуба и е била в тежко финансово състояние години преди да се чуе за някакви нейни проблеми. Кооперацията има отрицателен собствен капитал от 2014 г., като в края на 2016 г. е на минус със 2,9 млн. лева. А още одиторът по финансовия отчет за 2014 г. Надя Костова посочва, че пасивите на РПК надвишават активите й с 1,247 млн. лева, а текущите активи са с 4,9 млн. лева под текущите задължения, което показва съществена несигурност относно способността на кооперацията да продължи да функционира. Заключение, което изглежда никой кооператор не е прочел.