Около 50 предприятия, където се работи с опасни химически вещества, са обект на проверка от Инспекцията по труда. Нашите експерти анкетират работниците, за да установят дали са запознати с измененията в наредбата за защита на хората, които са въведени от 4 септември, уточни главен инспектор в ИТ Георги Георгиев. Променени са параметрите на граничните стойности на вредните химикали, поясни той. 
През август инспекторите са извършили 127 проверки на различни обекти в града и областта и са засекли 408 нарушения. Съставени са 18 акта за административни нарушения.