Ръстът на промишленото производство се свива до символичното 1% годишно през юли, като в добивната индустрия се отчита спад с 8,8%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Растежът на годишна база се дължи изцяло на преработващата промишленост, отбелязала увеличение с 2,1%. По-значителен ръст се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 31.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 15.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15.3%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се отчита намаление с 5,2%.
На месечна база се отчита спад на общия индекс,  като понижението е с 1,2% спрямо юни 2018 г., показват още данните на НСИ. Намаление е регистрирано в добивната промишленост - със 17,4%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,7%, и в преработващата промишленост - с 0,5%.
Ръстът на икономиката идва най-вече от увеличеното потребление. През юли 2018 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 0.2% спрямо предходния месец и 4.9% в сравнение със същия месец на предходната година. 
Индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 1.5% над равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват символично увеличение с 0.9% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2017 година.          У