През ноември общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в сектора на услугите запазва равнището си от октомври. Единствено в строителния анкетите на НСИ показват влошаване на бизнес ситуацията.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 1.2 пункта в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. В сектора на търговията на дребно покачването е с 1 пункт, в сферата на услугите остава на същото ниво, а в строителството отчита понижение с 2.7 пункта.
Факторът, затрудняващ в най-голяма степен предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила. Във всички сектори мениджърите очакват цените да останат без съществени промени.