През юни 2018 г. промишленото производство в България нараства с 3,6% спрямо година по-рано, показват данни на Националния статистически институт. Годишното увеличение се дължи основно на добивната промишленост, където е регистриран ръст от 8,3%, както и на преработващата промишленост, къде обемите нарастват с 3,8%. Очаквано спад има при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,6%. На месечна база повишението в обемите е 1%.
Оборотите в търговията на дребно леко се свиват през юни след краткото ускоряване на ръста от май. На годишна база оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 6,1%. Спрямо предходния месец май увеличението е с 0,4%.
Строителната продукция в страната намалява както на месечна, така и на годишна база. Спрямо юни 2917 г. се отбелязва спад от 2,9%. Основният натиск върху сектора идва от спада при гражданското и инженерното, т.е. строителството на инфраструктура, с 4%. Сградното строителство също намалява с 2,1% на годишна база.