Селскостопанските производители печелят все по-малко от продажбата на произведената от тях продукция, показват данните  на Националния статистически институт. Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 г. намалява с 5.8% спрямо същото тримесечие на 2017 година. При растениевъдството спадът е с 8.5%, а на продукцията от животновъдството - с 2.3%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 2.9%, като в растениевъдството то е с 1.9%, а в животновъдството - с 4.2%.
През второто тримесечие на 2018 г. спрямо година по-рано най-голямо намаление се наблюдава в цените на пресните плодове - с 20.0%. По-евтини са техническите култури - с 13.1%, пресните зеленчуци - с 13.2%, картофите - със 7.8%, фуражните култури - с 5.8%. 
Зърнените култури се запазват на почти същото равнище, като отбелязват незначително намаление - с 0.3%. Спад има при слънчогледа - с 8.0%, царевицата за зърно - с 6.1%, маслодайната роза - с 33.2%, оранжерийните домати - с 26.5%, ябълките - с 22.8%, черешите - с 26.6%, и кайсиите - с 14.3%. 
Повишават се цените на твърдата пшеница - с 3.7%, ечемика - с 6.8%, неолющения ориз - с 12.7%, оранжерийните краставици - с 29.5%, и на ягодите - с 31.0%.