Опасно зейналият зимник, за който предупреди завчера „Утро“ с публикация за къщата, събаряна на ъгъла на улиците „Антим“ и „Николаевска“, вече е затворен. На мястото на страховития отвор, откъдето можеше да политне надолу в каменната бездна дете или случаен любопитен минувач, вече е поставена врата и тя е здраво затворена. Ден след публикацията в „Утро“ около полусрутената сграда бяха поставени дори оградни мрежи. Те не че пазят кой знае колко, примерно колкото метални пана, но все пак маркират границите на обекта, които разумните хора не биха прекрачили. 
Вчера събарянето продължаваше.